OBAVIJEST VLASNICIMA VIKEND KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

1917436 10206686716419269 4603488861575382064 n

Zadovoljstvo nam je zaželjeti Vam dobrodošlicu u Općinu Tribunj i zaželjeti Vam ugodan boravak i ove godine!

Od 01.01.2016. u primjeni je novi informacijski sustav za prijavu i odjavu turista eVisitor, besplatna internetska aplikacija koja povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj i omogućava ažurnu bazu podataka o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja.

UNOS OBJEKTA U EVISITOR I IZDAVANJE KORISNIČKIH PODATAKA:
Kako bi se Vaš objekt unio u sustav eVisitor te Vam se izdali korisnički podaci potrebno je jednom doći u Ured Turističke zajednice sa sljedećim dokumentima:
- OIB vlasnika
- osobni identifikacijski dokument vlasnika objekta (osobna iskaznica ili putovnica)
- vlasnički list
Nakon što preuzmete korisničke podatke više nije potrebno dolaziti u turističku zajednicu, već sami prijavljujete sebe i sve osobe u vikend kući ili stanu za odmor.
U slučaju da vlasnik objekta ne može osobno preuzeti korisničke podatke, u njegovo ime to može učiniti opunomoćenik temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta.
OBVEZA PRIJAVE
Sukladno zakonskim odredbama vlasnici vikend kuća dužni su se prijaviti svakim dolaskom u razdoblju glavne sezone u ovu vrstu objekta. Obveza prijave i odjave ne prestaje plaćanjem paušalnog iznosa. Obveza prijave vlasnika kuća ili stanova za odmor, kao i svih osoba koje borave u toj kući ili stanu vrijedi u razdoblju glavne sezone (od 01.01. do 31.12. za područje Šibensko-kninske županije)  u roku od 24 sata po dolasku, te zadnjeg dana boravka obveza odjave boravka.
PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE:
Temeljem odabrane mogućnosti plaćanja /po danu ili paušalno / preuzimate uplatnicu u sustavu i plaćaju obvezu boravišne pristojbe u financijskim institucijama (banka, pošta, FINA) ili putem netbanking sustava.
Turistička zajednica općine Tribunj omogućit će u Turističkom uredu terminal za prijavu vlasnika vikend kuća i biti će dostupna stručna pomoć djelatnika TZO Tribunj.
Plaćanje boravišne pristojbe vlasnika kuća ili stanova za odmor:
- Vlasnici kuće ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu, boravišnu pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju.
- Vlasnik kuće ili stana za odmor može  za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu.
- Članovima uže obitelji vlasnika kuće ili stana za odmor smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.
- Vlasnik kuće ili stana za odmor koji se opredijeli za plaćanje paušalnog iznosa boravišne pristojbe dužan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti do 15.srpnja tekuće godine.
Boravišna pristojba za prve dvije osobe iznosi 60 kn po osobi, za treće i slijedeće osobe po 25 kn, dok za djecu od 12-18 godina starosti iznosi 12,5 kuna.
Prednje odredbe o plaćanju boravišne pristojbe u paušalnom iznosu ili umanjenom iznosu od 70 % kod plaćanja po danu, odnose se pored hrvatskih i na strane državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru  (Austrija,Belgija,Danska,Finska,Francuska,Njemačka,Grčka,Irska,Italija,Luksemburg,Nizozemska, Portugal, Španjolska, Švedska, Velika Britanija, Cipar, Republika Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka, Slovenija, Island, Lihtenštajn i Norveška).
Visina BP po danu u umanjenom iznosu od 70 % iznosi 2,10 kn,  odnosno 1,05 kn za djecu od 12-18 godina starosti.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do dvanaest godina starosti,
2. osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
3. sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove,
4. sezonski radnici,
5. članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada,
6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,
7. vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući,
8. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,
Osobe od 12 do 18 godina starosti, plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 50 %.

UPLATNI RAČUN BORAVIŠNE PRISTOJBE TZO TRIBUNJj:
HR3510010051762604746
Za sve dodatne informacije obratite se Turističkom uredu TZ općine Tribunj

Panorama 360

LiveCam

Papandopulijana Tribunj

region hr

croatia
sibenik info Kornati Krka Krka

KAKVOĆA MORA

Oj Tribunju